Referat af generalforsamlingen 2018

Referat af

Generalforsamling i Jægerforbundet Holstebro, 20.02.2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 • Formandens beretning
 • Skydebanen v/ Mogens Eliassen
 • Tvis Kloster Mølle v/ Finn Christensen

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 • v/ Mogens Eliassen

Indkomne forslag.

Valg af formand

Valg af kasserer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.                          Nikolai Cordes – modtager ikke genvalg

På valg er:        Jørgen Fruensgaard – modtager ikke genvalg

Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Eventuelt:

 1. Jørn Iversen blev valgt til dirigent
 2. Mogens Eliassen fremlagde formandens beretning, som bl.a. omhandlede foreningens virke i 2017 og hvilke tiltag bestyrelsen vil igangsætte i 2018. Ligeledes meddelte Mogens, at der vil ske en rokade i bestyrelsen. Mogens stopper som formand og afløses af Esben Hansen. Jørgen Fruensgaard stopper som kasserer efter mange års bestyrelsesarbejde. Jørgen har gjort et kæmpe stort stykke arbejde for Jægerforbundet Holstebro. Ny kasserer bliver Mogens Eliassen. Beretning blev godkendt.
 3. Regnskabet blev fremlagt af Mogens Eliassen og godkendt.
 4. Bestyrelsen kom med et forslag om ændring af foreningen navn fra Jægerforbundet Holstebro til Holstebro Jagtforening. Forslaget blev vedtaget. Navneændring er ligeledes godkendt af Jægerforbundet.
 5. Valg af formand: Esben Hansen blev valgt til ny formand.
 6. Valg af kasserer: Mogens Eliassen blev valgt til ny kasserer.
 7. Knud Børge Andersen blev valgt ind i bestyrelsen
 8. Andreas Iversen blev valgt ind i bestyrelsen.
 9. Jørn Iversen blev genvalgt til revisor.Thomas Lauridsen blev genvalgt til revisorsuppleant.
 10. Jørgen Fruensgaard blev valgt til revisor.
 11. Evt.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *