Referat af generalforsamling 2017.

 

Referat af generalforsamling i Jægerforbundet Holstebro, 21.02.2017

 

 

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 • Formandens beretning
 • Skydebanen v/ Mogens Eliassen
 • Tvis Kloster Mølle v/ Mogens Eliassen
 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 • v/ Jørgen Fruensgaard
 1. Indkomne forslag.
 1. Ændringer af vedtægter
 2. Sammenlægning af Holstebro Strandjagtforening og Jægerforbundet Holstebro
 1. Valg af formand
 2. Valg af kasserer
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.                          Preben Ravn – modtager ikke genvalg
 4. På valg er:        Esben Hansen – modtager genvalg
 5. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 6. Eventuelt:

 

 

 

 

 

1: Jørn Iversen blev valgt som dirigent.

 

2: Formand Mogens Eliassen fremlagde beretningen for

foreningens virke i 2016. Beretningen blev godkendt.

 

Mogens Eliassen berettede ligeledes om aktiviteterne

På skydebanen og Tvis Mølle jagterne.

 

3: Kasserer Jørgen Fruensgaard fremlagde regnskabet

for 2016. Regnskabet blev godkendt.

 

4: Ændringer i vedtægterne blev vedtaget.

 

Forslag om sammenlægning af Jægerforbundet

Holstebro og Holstebro Strandjagtforening blev

vedtaget.

 

5: Mogens blev valgt som formand.

 

 

6: Der var ikke valg til kasserer

 

7: Esben Hansen blev genvalgt

Finn Christensen blev valgt som nyt medlem

Christian Riis blev valgt til suppleant

 

8: Jørn Iversen blev genvalgt.

Thomas Lauridsen blev valgt til revisorsuppleant.

 

8: Evt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *