Indkaldelse til generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, tirsdag den 21. februar 2017 kl. 18.00  Valgmenighedens Hus, Skolegade, Holstebro.

Kl. 18.00 starter vi med gule ærter. Kl. 19.00 orientering om Høvsøre jagten og salg af jagtkort. Kl. 19.30 generalforsamling. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Tilmelding skal ske til undertegnede senest torsdag den 18. februar.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand (hvis afgang).
6. Valg af kasserer (hvis afgang).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af to revisorer og en revisor suppleant.
9. Eventuelt. (Forslag under eventuelt kan ikke komme til afstemning jvf. 7.2).

Vel Mødt!

Mogens Eliassen

Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *