Generalforsamling 2020

 

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, tirsdag den 18. februar 2020 kl. 18.00 i Valgmenighedens Hus, Skolegade, Holstebro.

Kl. 18.00 starter vi med gule ærter.

Kl. 19.00 orientering om Høvsøre jagten og salg af jagtkort.

Kl. 19.30 generalforsamling Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Tilmelding skal ske til undertegnede senest torsdag den 14. februar på telefon 22236909

Vel mødt!
Esben Hansen, Formand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand (hvis afgang).
6. Valg af kasserer (hvis afgang).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt. (Forslag under eventuelt kan ikke komme til afstemning jvf. 7.2).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *